Cơ hội tình nguyện

Có rất nhiều cơ hội dành cho tình nguyện viên tại Jefferson! Các khả năng bao gồm từ dạy kèm toán / học thuật, các chuyến đi thực tế kèm cặp, đến bóng đá buổi chiều. Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để hoàn tất đăng ký.

(Đăng ký tiếng Anh)

(Đăng ký ở Español)

Xin lưu ý, quy trình đăng nhập của tình nguyện viên sẽ không hoàn tất cho đến khi bạn hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến về Hành vi sai trái tình dục trong 20-30 phút theo yêu cầu của luật tiểu bang. Khi bắt đầu quá trình đăng ký, bạn sẽ có hai tuần để hoàn thành khóa đào tạo. Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, điều phối viên sẽ tự động được thông báo và phê duyệt đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn không hoàn thành trong vòng hai tuần, bạn sẽ cần phải khởi động lại quá trình.

Những câu hỏi hoặc sự liên quan? Vui lòng gửi email cho Kip Malinosky- Kip.Malinosky@apsva.us