Lớp sáu

 Ngôn ngữ và văn học

Họ tên Tiêu Đề
Mary Brown Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Kara McPhillips Đọc (Trưởng nhóm)
ngôi sao Lanman Đọc (Giáo dục Đặc biệt)
Tracey Shepardson Ngữ Văn (Trưởng nhóm)
Joanne Mann Reading
Tiffany Otto Reading
Kerry Fitzpatrick Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Shaina Womack Ngữ Văn (Giáo dục Đặc biệt)

 Toán học

Họ tên Tiêu Đề
Amy Yosick Toán học
Nigel Somerville Toán học

 Khoa học

Họ tên Tiêu Đề
Công nhân Alexandra Khoa học
Kimberly Miller Khoa học
Laura Bannach Khoa học (Giáo dục đặc biệt)
Clare LeBovidge Khoa học

Cá nhân và xã hội

Họ tên Tiêu Đề
Ann miller Khoa học Xã hội
Brandon Gladney Khoa học Xã hội
Miyatt Harrison Nghiên cứu xã hội (Giáo dục đặc biệt)
Rachel Payne Khoa học Xã hội