Lớp bảy

 Ngôn ngữ và văn học

Họ tên Tiêu Đề
Krystal Wilson Reading
Camee Beyers Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Peter Anderson Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Katarzyna Polek-Craven Nghệ Thuật Ngôn Ngữ

 Toán học

Họ tên Tiêu Đề
Eileen Temprosa Toán học
Nigel Somerville Toán học
Kipchoge Dow Toán học
Zachary Carter Toán học

 Khoa học

Họ tên Tiêu Đề
Jennifer Vernier Khoa học
Kelly Perry Khoa học
Traci Holland-Shuford Khoa học (Trưởng nhóm)

Cá nhân và xã hội

Họ tên Tiêu Đề
Michael Sivells Giáo dục công dân & Kinh tế
Maureen Nolan Công dân & Kinh tế (Trưởng nhóm)
Kevin Moore Giáo dục công dân & Kinh tế