Lớp tám

 Ngôn ngữ và văn học

Họ tên Tiêu Đề
Anna LaVardera Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Mary Foley Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Aisha Madhi Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Katlyn Bennett Giáo viên chủ nhiệm đọc / giảng dạy
Kelly Lopez Reading

 Toán học

Họ tên Tiêu Đề
Caitlin Rotchford Toán (Trưởng nhóm)
Jessica Kramer Toán (Trưởng nhóm)
Jason Busby Toán học
Lei Shang Toán học

 Khoa học

Họ tên Tiêu Đề
Belinda Snell Khoa học
Abigail Kaster Khoa học
Cầu nối Andrew Khoa học
Kaila Leonberger Khoa học

Cá nhân và xã hội

Họ tên Tiêu Đề
Brittany Wittrout Địa lý thế giới
Benedicta Tugbeh Địa lý thế giới
Rachel Payne Địa lý thế giới