Оюутны iPad ашиглах үйлчилгээний хүсэлт

Шар хүрэм логоХэрэв та iPad -аа алдсан эсвэл гэмтсэн эсвэл өөр техникийн туслалцаа хэрэгтэй бол өөрийн компьютертэй холбоо барина уу ТТ багш эхлээд. ТТ -ийн багш дараа нь засварын үйл явцыг эхлүүлэх болно. Дижитал төхөөрөмжийн тусламжтай холбоотой нэмэлт мэдээллийг олж авах боломжтой энд. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хохирлын төлбөрийг төлөх бодлогын талаар APS-т хандана уу PIP.