Жеффери Андерсон

Сургалт

  • Компьютерийн хэрэглээ ба интернет технологи
  • Тоон оролтын технологи, семестр
  • Бизнес ба МТ
  • Жилийн дэвтэр, бүтэн жил