Мэдээллийн лавлах үйл явц ба нөөц

Хүүхдийг авьяаслаг үйлчилгээнд хамруулахын тулд тухайн хичээлийн жилийн 1-р сарын XNUMX-ний дотор лавлагаа бөглөсөн байх ёстой. Оюутнуудыг багш, ажилтан, эцэг эх, эсвэл өөрөө ч лавлаж болно.

Лавлагаа мэдээлэл (English) (Эспаноl)