Эмхтгэл

Жилийн эмхэтгэлийн хөрөг зураг оруулж байна

TJMS нь оюутнуудад энэ жилийн жилийн эмхэтгэлд ашиглах хөрөг зургаа байршуулах боломжийг санал болгож байна. Энэхүү түүхэн хичээлийн жилийг багтаасан жилийн эмхэтгэл гаргахаар бид шаргуу ажиллаж байна.