Зуны сургуулийн бүртгэлийн мэдээлэл

Манай мэдээллийн уулзалтын бичлэгийг доороос үзээрэй: