Эмили Калхун

  • emily.calhoun@apsva.us
  • Багш
  • Сургалтын ажилтнууд
  • Анги / баг: Бүргэд, 6, 7, 8

Calhoun- Сан Франц

Эмили Калхун

Луугийн ангийн 7-р ангийн багш

Аутизмтай оюутны дунд боловсролын тусгай ангийн багш

 

Холбогдох мэдээлэл:

emily.calhoun@apsva.us

703-228-5900

Хатагтай Calhoun-ийн сургасан Нийгмийн ур чадвар ба зааварчилгааны хичээлийн талаарх нэмэлт мэдээллийг энд дарж авна уу.

Нийгмийн ур чадварын хичээл

Заавар судлалын хичээл

Сургалт

  • Кейс тээвэрлэгч
  • Зааварчилгааны судалгаа
  • Нийгмийн ур чадвар
  • Хүний нөөцийн 8-р анги