Спортын хуваарь, Хичээлийн дараах үйл ажиллагаа, Act II анги, амралтын төвийн мэдээллийг эндээс авна уу

Энэ холбоос дээр дарж Спортын хуваарь болон Туршилтын мэдээллийг авна уу: Хуваарь ба туршилт

Энэ холбоос дээр дарж Rec Center After School өсвөр насныхны хөтөлбөрийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийг авна уу: Rec Center өсвөр насныхны хөтөлбөр

Энэ линк дээр дарж хичээлийн дараах үйл ажиллагааны жагсаалтыг байнга шинэчлээрэй: Сургуулийн дараах сонголтууд

Автобусны хоцрогдсон тухай мэдээллийг таны оюутны T/A Canvas курст зарлал болгон илгээх болно. Хоцрогдсон автобусны чиглэл/зогсоолын талаарх мэдээлэл болон бусад чухал мэдээлэл авахын тулд тэднээс үүнийг шалгана уу.