Жилийн дэвтэрээ захиалах сүүлчийн боломж

СҮҮЛИЙН БОЛОМЖ! 

Эх сурвалж: TJMS Yearbook баг 

Хэнд: Эцэг эх/Сургуулийн нийгэмлэг 

ЭЦСИЙН МЭДЭЭ: 2022 оны эмхэтгэлийг захиалаарай!

ӨНӨӨДӨР БИДНИЙ ЭЦСИЙН ЗАХИАЛГАА ИЛГЭЭХЭЭС ӨНӨӨДӨР ЖИЛИЙН ДЭЭРЭЭ ЗАХИАЛААРАЙ....

Зөвхөн 70 735 оюутанд хуулбар үлдсэн!

2022 оныг худалдаж авах хугацаа дуусч байна TJMS шар хантааз жилийн дэвтэр. Та урьдчилж захиалаарай Даваа, Зургадугаар сар 6th Сурагчдаа хуулбарыг баталгаажуулж, энэ онцгой жилийн дурсамжийг хадгалах. Энэ бол сүүлийн дуудлага хэвлэх захиалгаа өгөхөөс өмнө. Төлбөрийн төлөвлөгөө нь таныг захиалга хийх үед төлбөр хийх боломжтой https://jostensyearbooks.com/?REF=A08791200 болих эсвэл зогсоох өрөө 82 (Ноён Ж Андерсоны өрөө) таны төлбөртэй ($42).