2021-2022 оны хичээлийн дараахь мэдээлэл

Хичээлийн дараа жилийн хөтөлбөрийн урьдчилсан мэдээллийг доорх линк дээр дарж авна уу.

https://jefferson.apsva.us/activities/sports-and-after-school-2021-2022/