8-р ангийн урамшуулал

Сурталчилгааны видео холбоосууд

Наймдугаар ангийн хүүхдүүддээ гайхалтай жил, гайхалтай аялалд нь баяр хүргэе! Виртуал сурталчилгааг үзэж эдгээр тэсвэр тэвчээртэй суралцагчдын урамшууллын баярыг тэмдэглэхийг урьж байна аль аль нь дараахь видео холбоосуудаас

YouTube-ийн:https://youtu.be/fPw3KC0fXlo

Vimeo:https://vimeo.com/560522356/c6e2524f34 (Татаж авах сонголт боломжтой)

 

Оны 8-р ангийн төгсгөл