Сар: 7 сард 2022

Сургуулийн чиг баримжаа-руу буцах

TJMS-ийн ажилтнууд 2022-2023 оны хичээлийн жилийн "Сургууль руу буцах" сургалтандаа БҮХ гэр бүлүүдийг урьж байна.

Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын захидлуудыг ParentVUE-д авах боломжтой

Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын зөвлөмжийг ParentVue дээр авах боломжтой. Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Математикийн албанаас авна уу.