Сар: August 2021

Жефферсоны үдийн хоолны дэглэм

Томас Жефферсон дунд сургуулийн үдийн хоолны төлөвлөгөө Арлингтоны нийтийн сургуулиуд (APS) нь сургуулийн бүх өдрийн турш ажилтнууд, оюутнуудынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Үүнд үдийн цайны үеэр оюутнууд идэвхтэй идэж уух үедээ маск зүүх боломжгүй болно. Томас Жефферсоны дунд сургууль (TJMS) нь [...]

Жефферсон IB стандартад суурилсан үнэлгээ

Энэ жил бид IB стандартад суурилсан зэрэглэлийг ашиглах болно. Жефферсоны үнэлгээ нь илүү ил тод, тууштай, шударга, хүртээмжтэй байх болно. Энэхүү утгыг хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг IB MYP -ийн стандартад суурилсан үнэлгээ, Espanol IB MYP -ийн стандартад суурилсан үнэлгээ, видео тайлбарыг үзээд энэхүү вэбсайтаар зочилж нэмэлт эх сурвалжуудыг үзнэ үү.