Сар: Гуравдугаар сар 2020

TJMS мэдээллийн шөнийн танилцуулга

Хэрэв та Виртуал Мэдээллийн Үдэшт оролцох боломжгүй байсан бол шууд бичлэг, PowerPoint Presentation эсвэл доорхи TJMS барилгын слайдыг үзэх боломжтой! Томас Жефферсоны мэдээлэл хийх уулзалт 6 ба 7-р ангийн сурагчид TJMS-ийн талаархи асуултанд хариулж байна! TJMS мэдээллийн шөнийн танилцуулга