Сар: 7 сард 2019

Жил бүр онлайнаар баталгаажуулах үйл явц

Хичээлийн жилийн төгсгөлд бэлдэж байх үедээ хараахан амжаагүй бол ParentVUE дансаа идэвхжүүлэхийг сануулж байна. 2019-20 оны хичээлийн жилийн эхээр хэрэгжиж эхлэх Жил бүр онлайн баталгаажуулах шинэ үйл явцыг (AOVP) бэлдэхэд бүх гэр бүлд ParentVUE данс идэвхтэй байх шаардлагатай. […]