Сар: February 2019

Сургуулийн Үндэсний зөвлөхүүдийн долоо хоног 2019

Сургуулийн зөвлөхүүд 4 оны 8-р сарын 2019-4-ны өдрүүдэд үндэсний сургуулийн зөвлөхүүдийн долоо хоногийн баярыг тэмдэглэж байна: Америкийн сургуулийн зөвлөхүүдийн холбоо (ASCA) -ны ивээн тэтгэсэн үндэсний сургуулийн зөвлөхүүдийн долоо хоногийг 8-р сарын XNUMX-XNUMX-ны хооронд тэмдэглэн өнгөрүүлж, олон нийтийн анхаарлыг өвөрмөц онцлогт төвлөрүүлэх болно. АНУ-ын сургуулийн тогтолцооны доторх мэргэжлийн сургуулийн зөвлөхүүдийн оруулсан хувь нэмэр, оюутнууд юугаараа ялгаатай болох нь [...]