Сараар: Есдүгээр 2018

Эцэг эхийн шинэ гарын авлагыг үзнэ үү!

Jefferson PTA Эцэг эхийн гарын авлага (гарын авлага Padres de la Escuela Thomas Jefferson) нь одоо TJMS PTA вэб хуудаснаас үзэх боломжтой юм!

Тим Котман нэртэй бүс нутгийн 4-р багш

Жеффсоны Дунд сургуулийн цөөнхийн амжилтын зохицуулагч Тим Котман Виржиниа мужийн Боловсролын хэлтсээс оны шилдэг 4 багшаар шалгарлаа.