Сар: 2018 болно

7-р ангийн сурагчдын хөлбөмбөгийн мэдээлэл (2018-2019 8-р анги)

8-р ангийн сурагчдыг төрөлх дүүргийнхээ ахлах сургуульд нэгдүгээр курсын хөлбөмбөг болон бусад спортоор хичээллэхийг зөвшөөрч, уриалж байна. Хэрэв та Wakefield-ийн ирцийн бүсэд байгаа бол Wakefield-д тоглох байсан, WL-ийн ирцтэй бүсэд WL-д тоглох байсан. Та өөр өндөрт шилжихээр төлөвлөж байсан ч гэсэн [...]