apsmain

Судалгааны заавар видео бичлэгүүд

Бид оюутнуудад мэдээллийн баазад нэвтрэх, мэдээлэл хайх, эх сурвалжийг лавлагаа жагсаалтад оруулахад нь туслах зорилгоор видео үүсгэж, байрлуулж байна: