Судалгааны мэдээллийн сан

мэдээллийн сан

Судалгааны заавар видео бичлэгүүд

Бид оюутнуудад мэдээллийн баазад нэвтрэх, мэдээлэл хайх, мэдээллийн эх сурвалжийг лавлагаа жагсаалтад оруулах (видео ном) оруулахад туслах зорилгоор видео үүсгэж, байрлуулж байна.

Номын сангийн үйлчилгээний лого

Бүх мэдээллийн сан, онлайн нэвтэрхий толь бичгийг эндээс авах боломжтой!

Онлайн судалгааны мэдээллийн сан