Хортой элементүүд - Хатагтай Workman

хүнцэл

  • Хүнцэл хордлого - Хүнцэл хордлогын хор уршгийн талаар BBC-ийн мэдээний мэдээ news.bbc.co.uk/2/hi/health/medical_notes/459078.stm
  • Арсеник (бас) - Lenntech http://www.lenntech.com/periodic/elements/as.htm
  • Арсеник ба хаан Жорж III - факультет.washington.edu/chudler/george.html
  • хүнцэл - Хүнцэл агуулсан эрүүл мэндийн ертөнцийн мэдээллийн хуудас http://www.healthy.net/scr/article.asp?pageType=article&Id=2004#rice

Хар тугалга

Мөнгөн ус

Радий

Радон

Хром-6

Уран

Плутони

Тори

цианид


Номын санLogo Энэ сайтын талаар ямар нэгэн асуулт байвал имэйлээр илгээнэ үү kirsten.wall@apsva.us