Ном зүй (Лавлагааны жагсаалт)

Та эх сурвалж (ном, вэбсайт, нэвтэрхий толь бичиг гэх мэт) ашиглах, ашиглах

  • хэн нэгний үг
  • хэн нэгний санаа эсвэл үзэл бодол
  • нийтлэг мэдлэг биш баримтууд
  • зураг эсвэл зураг

цаасан дээр эсвэл танилцуулгад эх сурвалжаас иш татсан байх ёстой. Та бусдын ажил, санаа бодлыг үнэлэх, хулгай хийхээс зайлсхийх зорилгоор иш татдаг.


Нөөцийг авах тухай тэмдэглэл

Тэмдэглэл хийх 3 B-г санаарай.

  • Сум ашигла
  • Товчхон байх
  • Та нарын

татаж авах:


Ишлэлийн эх сурвалж

APA Библиографийн гарын авлага

Шинжлэх ухааны үзэсгэлэнгийн төслийн ном зүй, ялангуяа VJAS-д оролцож буй оюутнуудад зориулж APA форматыг ашиглан хийх ёстой.

NoodleTools руу очихын тулд энд дарна уу

Нэвтрэх: Таны APS Google-ийн итгэмжлэлүүд: lunch#@apsva.us