Бага сургуулийн хилийн үйл явцын талаархи сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдаан

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдааныг шууд үзэх бол зочилно уу https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/watch-live-work-sessions/

2020 оны намрын бага сургуулийн хилийн үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаас авна уу. https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/

Асуулт, сэтгэгдлээ дараах хаягаар илгээнэ үү. eng@apsva.us

 

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: