1 ба 2-р түвшний оюутнуудад зориулсан асинхрон сургалт (Ажилтнуудад зориулсан мэргэжлийн сургалт)

Түвшин 1: Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудыг тодорхойлов

Түвшин 2: PreK-5 анги ба CTE оюутнуудыг сонгоно уу

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: