Хөрөнгө оруулалтын багийн уулзалтын хөтөлбөр, тэмдэглэл

TJMS Equity Team нь сар бүрийн сүүлийн Пүрэв гарагт хуралддаг. Багийн мөрийн хөтөлбөрийг уулзалт бүрийн дараа Даваа гарагт вэбсайтад байршуулах болно.