Эрдмийн тест

ЭВЛЭЛИЙН ЭЛСЭЛТ

ELLs-д зориулсан ACCESS нь Англи хэл сурах чадвартай гэж тодорхойлогдсон K-12 ангийн сурагчдад явагддаг англи хэлний түвшний үнэлгээ юм.

Туршилтын хугацаа TBD

County-Wide Schedule for World Language – Level I and II

  •  PATS ярианы дунд шатны шалгалт
  •  Дунд шатны бичгийн шалгалт
  •  Final PATS Speaking Exam & Writing Exam

SOLs

There will be no SOL tests this year.  The U.S. Department of Education has given Virginia permission to cancel federally mandated Reading, Math, Science SOL tests during the 2019-2020 school year.

TJMS тестийн зохицуулагч Шари Браунтай shari.brown@apsva.us эсвэл 703-228-5871 утсаар холбоо бариарай.