Олон улсын сэтгэлгээтэй шар хантаазтангууд

IB-сурагч-профайл-кв

Томас Жефферсоны нэрэмжит дунд сургуулийн Олон улсын бакалаврын дунд жилийн хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь: Өөрийгөө, ирээдүйгээ, дэлхийгээ ойлгож, сайжруулахад хамтдаа суралцах.

Жефферсоны зөвлөгөө өгөх хэлтэс нь ангийн түвшний хичээлүүд, зөвлөгөө өгөх хуралдаанууд болон хувь хүмүүс, үе тэнгийнхэн болон дэлхийн нийгэм хоорондын харилцаа холбоог бий болгоход чиглэсэн сар бүр чиглүүлдэг.  

Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл: айлчлал  эсвэл манай IB зохицуулагч Кип Малиноскитэй холбогдоно уу