TJMS маягт ба баримт бичиг

Эрдмийн маягтууд

Курсын хүсэлтийн маягтууд

6-р ангид суралцах хүсэлтийн маягт (22-23 SY)

7-р ангид суралцах хүсэлтийн маягт (22-23 SY)

8-р ангид суралцах хүсэлтийн маягт (22-23 SY)

 

ACT II бүртгэлийн маягт (1-р семестр)*8 оны 2022-р сарын XNUMX-ны өдрийн маягт

Оюутны үйлчилгээний маягтууд

Мэдээлэл гаргах зөвшөөрөл

Мэдээлэл гаргах зөвшөөрөл (Español)