TJMS Equity Team-той харилцах

Асуудлын талаар TJMS Equity Team-той ярилцах шаардлагатай байна уу? Доорх харилцааны аль ч хэлбэрийг ашигла. APS-ийн амралт, сургууль хаагдахаас бусад тохиолдолд 48 цагийн дотор хариу өгөх болно.

Google Form-ээр дамжуулан Equity Team-тэй холбоо бариарай

Google Form-ээр дамжуулан Comuniquese con el Equipo

Equity багтай Гүүгл Форм (Google Form) ашиглах хамаардоно уу

*Текстийн сонголт удахгүй *