Арлингтон хөлбөмбөгийн холбоо

Арлингтон хөлбөмбөгийн холбоо

Арлингтон хөлбөмбөгийн холбооны логоТа доорхи маягтууд болон бүртгэлийн хураамжаа ноён Сигелд буцааж өгөх замаар бүртгүүлэх боломжтой. Тогтмол бүртгэл нь $ 75.00 бөгөөд хэрэв таны хүүхэд үдийн хоол үнэгүй эсвэл хөнгөлөлттэй хоол идсэн бол $ 30.00 болж буурсан бол санхүүгийн тусламжийн анкет бөглөөрэй.

ASA хөлбөмбөгийн бүртгэлийн маягт:

  • Баримт бичгийг бүртгэх маягт English
  • Баримт бичгийг бүртгэх маягт Español
  • Санхүүгийн тусламжийн хэлбэрээр English
  • Санхүүгийн тусламжийн хэлбэрээр Español