apsmain

ELLS үнэлгээнд хамрагдах

ELLs-д зориулсан ACCESS нь Англи хэл сурах чадвартай гэж тодорхойлогдсон K-12 ангийн сурагчдад явагддаг англи хэлний түвшний үнэлгээ юм.

Туршилт XNUMX-р сард эхэлнэ. 2016-2017 оны ELLS тестийн хуваарь