Дэлхийн хэл

Дэлхийн хэлний APS Vision

"Оюутнууд олон янзын сэдвээр олон янзын сэдвээр урам зоригоор харилцаж, амьдралаа баяжуулж, ирээдүйгээ амжилттай бэлдэх болно."