Туршилтын сэдэв

Та оёдлын машины дээд ба доод утаснуудыг утаслах үүрэгтэй. Тийм болгонд та оноо авах болно. Таны зорилго бол төгс оноо авахын тулд 10 тийм хариулт авах явдал юм!

Урсгал хийх машины асуулт хариулт - Намайг аваарай!