Гэр бүл ба хэрэглэгчийн шинжлэх ухаан

Гэр бүл ба хэрэглээний шинжлэх ухаан (FACS) -д тавтай морилно уу.

Холбоо барих мэдээлэл:
heather.boda@apsva.us (и-мэйл сонгосон)
Сургуулийн утас: 703-228-5900


Зорилго

Гэр бүл ба хэрэглэгчийн шинжлэх ухааны зорилго нь оюутны хариуцлага, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар, бие даасан байдлыг сурталчлахад оршино. FACS-ийн бүх ангиуд бат бөх гэр бүлийг бий болгох, эрүүл амьдралын хэв маягаар амьдрах, хувийн хараат бус байдлыг хөгжүүлэхэд чиглэгддэг.


Гэр бүл ба хэрэглэгчийн шинжлэх ухааны хичээлүүд:

  • 6-р анги: FACS
  • 7-р анги: Өсвөр насныхны амьдрал
  • 8-р анги: Амьдралын менежмент